fredag 3. desember 2010

Ida og Frode er nominert til årets navn i VG. :)

Jeg rekker ikke å skrive så mye, men det er for meg klinkende klart hvem som fortjener å vinne!

Håper du er villig til å gi din stemme til Ida og Frode. Det er nettopp dette Ida brant for; at hennes historie skulle nå ut og være et vitnesbyrd om pasienters rettigheter.

STEM PÅ ÅRETS VG-NAVN

Jeg skulle skrevet så mye mer, men rekker ikke akkurat nå, dessvLerre. egger ut linken og håper alle gir sin stemme. Deadline for stemmegiving er på søndag! Spre det glade budskap!

God hilsen fra Susanne